Bli med på bygdedag i Rolvsøy

Hauge, Nylende og Rekustad lokalsamfunnsutvalg vil samarbeide om en bygdedag på idrettsanlegget til Nylende på Rolvsøy lørdag 12. juni.

Lokalsamfunnsutvalgene på Rolvsøy ønsker å lage et arrangement spekket med underholdning, aktiviteter, stands med ulike foreninger og organisasjoner, samt et frimarked.
Kort sagt et arrangement for hele Rolvsøy og hvor foreninger, lag og enkeltpersoner fra bygda ønsker å bidra.
I disse dager sender arrangementkomiteen ut invitasjoner til skolene, foreninger og personer om å delta. Når det gjelder underholdning vil det bli lagt til rette for at unge og eldre kan vise seg fram på scenen, både band og enkelartister.
På bygdedagen er det også plass til de som ønsker en salgsstand for salg av egne produkter, et slags frimarked.
Fargerik fotball, er et arrangement i samarbeid mellom skole og idrettsforening. Det vil i år bli gjennomført på bygdedagen, i regi av Rolvsøy IF.
Videre er det planer om en skoleduell i form av en tautrekkingskonkurranse. Hver barneskole inviteres til å stille med et jentelag og et guttelag med to elever fra henholdsvis 5., 6. og 7. trinn, i alt 12 elever fra hver skole.
Synes du bygdedagen på Rolvsøy høres ut som et spennende arrangement hvor du kunne tenke deg å bidra, eller du har forslag på andre personer du mener bør være med. Ja, da hører vi gjerne fra deg.
For å kunne planlegge denne dagen best mulig og lage et godt program, har vi behov for en tilbakemelding fra de som ønsker å delta på telefon 918 51 645, 916 09 857 eller 48 21 29 84. Gjerne så fort som mulig og senest 9. mai.

Vist 315 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder