Utvalgsmøte i Hauge lokalssamfunnsutvalg

Mandag 21. februar 2011 kl. 18.30 – Hauge skole

Tilstede: Kjell Hauge, Henrik Raagaard, Gunvor Raanaas, Roger Aronsen, Knut Andersen, Tom Raae og Marianne Sjøgren.
Forfall: Terje Heen

Referat fra siste møte
Referatet fra januarmøtet ble godkjent uten kommentarer

Økonomi
Kassabeholdning pr. dato er kr. 130.500,-

Søknad om støtte
Ingen søknader er mottatt

Pensjonistkafe
16 personer til stede på siste pensjonistkafeen på Hauge Bruk. Neste møte kommende torsdag (24. februar).

Samarbeid med Nylende og Rekustad lokalsamfunnsutvalg
Ikke vært noe møte siden sist. Knut Andersen og Henrik Raagaard er våre medlemmer av Historieutvalget. Hauge lokalsamfunnsutvalg vil delta på årets bygdedag på Nylende idrettsplass.

Årsmøte
Hauge Lokalsamfunnsutvalg avholder årsmøte mandag 14. mars kl. 18.00 i kulturarenaen på Hauge skole

Valg
Kjell Hauge redegjorde for valgkomiteens arbeid. Vil ha en innstilling til nytt utvalg i uke 9.

Eventuelt
Ingen saker

Hauge, 21.02.2011

Tom Raae

Vist 125 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder