Grethe Dahlstrøm ny leder i Rekustad LSU

På årsmøtet i Rekustad Lokalsamfunnsutvalg (LSU) 17.mars ble Grethe Dahlstrøm valgt til ny leder. Hun har tidligere vært nestleder i utvalget. I tillegg er hun leder i Rekustad Velforening. Avtroppende leder Tor Stabbetorp, har fortsatt 1 år igjen av sin valgperiode som utvalgsmedlem. Nye i utvalget er Hans Petter Hansen og Magnus Dahlstrøm.

Årsmøtet var av det rolige slaget, og ble avviklet på en halvtime. Arbeidsplanen for 2010 inneholder tradisjonelle aktiviteter som fordeling av økonomisk støtte, Bli-kjent tur, TV-aksjonen, julegrantenning og uttalelser om kommmunale planer. Nye aktiviter er arbeid for å restarte Rolvsøy Historielag, arbeid for lokale klimatiltak og økt samarbeid med Hauge og Nylende LSU.

Etter årsmøtet var det enkel bevertning, og Ketil Johnsen underholdt med visesang. Sangen som var tilegnet gamle Rolvsøysund bru, ble godt motatt, siden bevaringen av denne gangbrua var en viktig kampsak for Rekustad LSU for noen år siden.

Etter pausen innledet Trond ”Kurte” Andreassen til debatt om ”Hva kan vi bruke LSU til?”.
Økt samarbeid mellom lag og foreninger er nødvendig. Han kom med flere konkrete forslag om felles aktiviteter, som det nyvalgte LSU vil ta med seg i det videre arbeidet.

Vist 71 ganger.
Annonse